Anatomický ústav

Třída 2.C navštívila dne 30. 5. 2019 Anatomický ústav v Praze a odvezla si spousty nových poznatků z biologie člověka.