Strukturovaný dialog - Erasmus+ - KA3

Strukturovaným dialogem nazýváme diskuzi mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Debaty jsou strukturovány dle priorit a časového rámce dané z EU nebo jiné instituce. V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají. Tento projekt je realizován pod záštitou tak zvané „4-Dohody“. Tato síť 4 regionálních partnerů vznikla v roce 2003, kdy byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím v Polsku a německou spolkovou zemí Porýní-Falc. Od té doby tyto čtyři regiony úzce spolupracují. Mimo Středočeského kraje je do projektu na české straně zapojena i Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Obchodní akademie Příbram a Střední odborná škola Horky nad Jizerou. V září vycestuje 6 studentù 4. ročníků do polského města Opole na mezinárodní konferenci, kde se setkají s dalšími studenty z ČR, Polska, Německa a Francie a budou mimo jiné diskutovat s významnými politiky Evropy.

Konference mládeže v Opoli

Program setkání

Diskuze s náměstkem hejtmana Středočeského kraje

Facebook projektu