Projekt EDISON

V týdnu od 10. 2. do 14.2. 2020 se na naší škole uskutečnil další ročník projektu Edison, do kterého jsme se společně s Gymnáziem pod Svatou Horou Příbram zapojili již počtvrté. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí a na oplátku seznámit studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.

Letos nás navštívilo 8 vysokoškolských studentů ze zemí bližších, jako je Ukrajina, Srbsko a Gruzie, ale i velmi vzdálených, a to z Indonésie, Thaj-wanu, Indie, Kyrgyzstánu či Bangladéše. Naši studenti mohli sledovat jejich prezentace doprovázené komentáři, osobními zážitky a zkušenostmi, vyzkoušeli si některé prvky indonéského bojového umění, indický tanec a ochutnali thaj-wanské bonbóny. Na závěr byl dán prostor dotazům a osobním pohovorům.

Pro české studenty byl tento týden velmi přínosný, protože měli možnost seznámit se s odlišnými kulturami a tradicemi, porovnat různé akcenty angličtiny, navázat nová přátelství a uvědomit si, že i přes všechny rozdíly si dokážeme rozumět a vzájemně se obohatit.

https://aiesec.cz/