Konference mládeže ve Freibergu

Dvě studentky druhého ročníku se v termínu od 8. - 11. 6. 2017 zúčastnily mezinárodní konference mládeže ve Freibergu. Toto setkání bylo pokračováním předchozí spolupráce mezi partnerskými městy Příbram, Freiberg, Genilly, Walbrzych a Deltf a zároveň plánovacím setkáním pro projekty, které budou realizovány v příštím školním roce.


Youthcamp proběhl ve dnech 8. až 11. 6 2017. Do města Freiberg jsme dorazily v odpoledních hodinách a byly jsme přivítány na společné večeři hned po ubytování. Ve Freibergu se sešli mladí lidé z hostitelského města, z Gentilly, Walbrzychu, Příbrami a dále z Nizozemí a Izraele.

Druhý den dopoledne zástupci města Gentilly seznámili přítomné se svým „vodním a sanitačním projektem“ ve městě Duguwolowila v africkém státě Mali. V Duguwolowile a celém jeho okolí trpí lidé nedostatkem vody. Proto se Gentilly v rámci „vodního a sanitačního projektu“ snaží o výstavbu vodovodů, vodních čerpadel, studen a vodních nádrží pro místní obyvatelstvo a zároveň se snaží řešit palčivý problém s nedostatkem sanitárních zařízení výstavbou toalet pro školní zařízení. V celém městě totiž nejsou toalety, ani ve školách, kde se učí 200 i více žáků. Projekt je však finančně velmi náročný, a tak se mládež partnerských měst dohodla, že se pokusí propagací projektu opatřit finance ve svém městě. Mládež z Freibergu přeloží materiály z francouzštiny (http://www.ville-gentilly.fr/citoyennete/gentilly- sans-frontiere/cooperation- decentralisee-avec- duguwolowila/projet-eau- et- assainissement.htm) do němčiny a angličtiny, rozešle je do ostatních partnerských měst, ve kterých se zúčastněná mládež postará o překlad do svého jazyka a o umístění materiálů na facebooku města, školy, atd. Zástupci Walbrzychu seznámili přítomné s programem setkání mládeže na podzim 2017. Poté proběhl oběd se starostou města Freiberg, volné odpoledne, společná večeře a večerní bowling.

10. 6. 2017 dopoledne jsme navštívili Pi-Haus (Pionýrský dům = Dům pro děti a mládež). Je zde možné i ubytování (25 osob/1 pokoj) – zde budou ubytováni účastníci setkání mládeže ve dnech 3. – 6. května 2018. Je žádoucí, aby se účastnili mladí lidé, kteří ovládají hru na nějaký hudební nástroj, protože se předpokládá, že mládež partnerských měst vytvoří hudební skupinu a zahraje při oslavách založení města nějaký hudební kousek společně. Tohoto setkání v květnu 2018 se může účastnit až 5 mladých lidí z každého partnerského města. Odpoledne jsme si prohlédli okolí Freibergu – se zaměřením na hornická místa (šachty, doly). Večer proběhla opět společná večeře a rozloučení. 11. 6. 2017 už nás čekal jen odjezd a dlouhá cesta domů.

Mgr. Věra Večerková

Dne 8. června 2017 začala naše dobrodružná cesta do Freibergu, jejímž cílem bylo setkání mládeže z různých koutů světa.

Ve dvě hodiny odpoledne před námi byla ještě tříhodinová cesta, od které jsme nevěděly, co očekávat. Čím blíže jsme byly k německým hranicím a samotnému Freibergu, tím více v nás rostlo napětí, které se rozplynulo hned při prvním pohledu na čtyřhvězdičkový hotel Kreller. Velkým překvapením pro nás byl pokoj, který se stal naším domovem na dalších pár dní. Na pokoji na nás čekalo občerstvení, harmonogram na další dny a jmenovky.

Po rychlém vybalení jsme se vydaly na recepci s plánem, že půjdeme na prohlídku města s naším doprovodem, kterým byla paní učitelka Věra Večerková. Naše kroky však vedly jinam, neboť manager hotelu nás nasměroval na uvítací grilování. Po vzájemném seznámení s ostatními účastníky z měst Freiberg (Německo), Delft (Nizozemsko), Gentilly (Francie), Nes Cijona (Izrael), Walbrzych (Polsko) došlo k výměně zajímavých informací o ostatních státech. Věděli jste, že v Izraeli nastupují povinně do armády v 18 letech všichni chlapci, a dokonce i dívky?

Následně jsme plánovali program pro Youthcamp v nadcházejícím roce, zhlédli jsme prezentaci o připravovaném podzimním setkání v Polsku ve Walbrzychu. Dále nás zástupkyně z Gentilly informovala o pomoci africké oblasti Duguwolowila ve státě Mali, kde je velký problém se sanitárními zařízeními a nedostatkem pitné vody. Město Gentilly pořádá nadační fondy na výstavbu toalet, čerpadel, studen pro školy a místní obyvatelstvo. Tento projekt jsme projednávali i následující dny a společně s tím jsme poznávali zajímavá místa Freibergu, například důl Himmelfahrt Fundgrube, Dóm panny Marie a hornické muzeum. Ochutnávali německé speciality, poobědvali s místním starostou Svenem Krügerem, zahráli si bowling s organizátorem setkání Andreasem Schwingerem, navštívili Pi-Haus pro mladé a městskou knihovnu. Při poslední večeři již panovala chmurná atmosféra z nadcházejícího odjezdu a loučení se s nově získanými přáteli. S jistotou můžeme říci, že se velmi těšíme na další setkání v jiných zemích a jsme velmi rády, že nám město Příbram umožnilo zapojit se do tohoto projektu.

Adéla Kopecká, Lucie Říhová, studentky 2. ročníku OA a VOŠ Příbram

Zpět na hlavní stranu