Fyzika všemi smysly

Co udělat pro popularizaci tak těžké vědy, jako je fyzika? No přeci pozvat si studenty či absolventy matematicko-fyzikální fakulty z Prahy a pozorně je sledovat. I ty méně pochopitelné věci vám jsou najednou jasné. Žáci 1. a 2. ročníku si i sami mohli občas něco vyzkoušet a doufejme, že je program zaujal a bavil. Více info na https://kdf.mff.cuni.cz/fyzikavsemismysly/ a jejich fcb stránkách #vsemismysly.