Druhé projektové setkání v Idaru-Oberstein

Druhé mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo v termínu od 19. do 22. 3. 2018. Jeho hlavním cílem byla účast na projektovém dni Boss. Tato akce je tradičně pořádána partnerskou školou BBS Idar-Oberstein s cílem propojit svět práce a školy. Studenti partnerské školy vyrazili do místních podniků, aby formou interview získali podklady pro prezentaci těchto firem, kterou na projektovém dni představili svým spolužákům i zástupcům firem. Po té následovala diskuse s podnikateli na téma mezinárodní obchod, založení podniku, konkurence či budoucí hrozby v podnikání. Setkání studentů s podnikateli tváří v tvář bylo velmi podnětné a motivující k realizaci podobné akce v naší škole. Dalším zajímavým bodem programu byla návštěva ateliéru Munsteiner, ve kterém se zpracovávají polodrahokamy a vyrábí šperky. Toto řemeslo je rodinnou tradicí a jeho uchování je důležitým faktorem udržitelného rozvoje místního regionu. Mimo drahých kamenů se v okolí Idaru-Oberstein v minulosti těžila břidlice. I její těžba byla z ekonomických důvodů zastavena, nicméně návštěva historického dolu Bundenabachu byla perfektní příležitostí k seznámení s těžkou prací horníků, využití břidlice v různých odvětvích i geologickými podmínkami zdejší oblasti. Projektového setkání se účastnili zástupci všech partnerských organizací.