Projekt Erasmus+ KA2

Název projektu:

International Youth Entrepreneurship and foreign trade in education
Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce

Číslo projektu: 2016-1-DE03-KA201-023137

Období: 2016 - 2019

Partneři ČR:
Středočeský kraj, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Okresní hospodářská komora Příbram, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram.

Partneři Německo:
Kraj Birkenfeld, BBSW Idar-Oberstein, Bundesverband der Edelstein- und Diamantindustrie e. V., Industrieverband Schmuck- und Metallwaren Idar-Oberstein e. V.

Popis projektu:

Projekt s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ se zaměřuje na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci. Jeho cílem je školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu. Ve třech pracovních etapách budou vznikat výstupy projektu, které povedou k rozvoji podnikatelských dovedností a podpoře mezinárodní spolupráce v Evropě.

a)  V prvním projektovém roce se budeme zabývat odbornými ekonomickými pojmy a souvislostmi, obchodním právem, účetnictvím, kalkulací nákladů, daněmi a personalistikou ve druhých, třetích a čtvrtých ročnících při teoretické výuce i v rámci předmětu fiktivní firma. Výše uvedené aspekty budou rozvíjeny na regionální úrovni. Při dvou setkání učitelů budou evaluovány a porovnány vytvořené materiály, které budou sloužit jako podklady pro kurikulum 1. Prvním cílem projektu je tedy aktualizace a doplnění stávajících učebních osnov, případně vytvoření nových osnov (např. jako volitelné předměty) pro ekonomické předměty na základě sdílených zkušeností a materiálů vzniklých v rámci projektu. Tyto materiály budou reflektovat specifika daných zemí.

b)   Během druhého roku si fiktivní firmy vyberou jeden regionální produkt, se kterým budou obchodovat s dalšími fiktivními firmami v zemích zapojených do projektu. Obchodní procesy budou probíhat virtuálně, avšak se skutečnými doklady a účetními náležitostmi a procesy. Během dalších dvou setkání učitelů budou evaluovány a porovnány další vytvořené materiály, které budou sloužit jako podklady pro kurikulum 2 – Mezinárodní obchod. Při výuce se studenti seznámí s prací celní správy, finančního úřadu, hospodářských komor atd. a také s formuláři a postupy v oblasti zahraničního obchodu. Mimo to budou do projektu zapojeni i místní podnikatelé, kteří se budou účastnit různých projektových dní jako například BOSS, finanční gramotnost, veletrh fiktivních firem. V projektu bude využíván simulační výukový program TOP SIM. Kurikulum 2 se bude zaměřovat na národní hospodářství, evropský vnitřní trh, globální konjukturu, hospodářský růst, peníze, měny a státní rozpočty.

 c) Ve třetím projektovém roce bude na odborných školách založena mezinárodní podnikatelská akademie. Jako zboží bude vyvinuta šablona, která bude šířena ve formě mobilní aplikace. Tato služba se bude zaměřovat na turistiku, vzdělání, výhodné obchodování, zdravotnictví a integraci v daných regionech. 

Mezinárodní aktivity:
První projektové setkání v Příbrami – 16. – 19. 3. 2017
První projektové setkání v Idaru-Oberstein – 1. – 4. 4. 2017
První mobilita českých studentů – 2. – 8. 4. 2017   
První mobilita německých studentů - 12. - 18. 11. 2017  
Druhé projektové setkání v Příbrami - 18. - 21. 12. 2017
Druhé projektové setkání v Idaru-Oberstein - 19. - 22. 3. 2018
Druhá mobilita českých studentů - 18. - 24. 3. 2018    
Druhá mobilita německých studentů 11. - 17. 11. 2018  
Třetí projektové setkání v Příbrami 12. -15. 12. 2018
Třetí projektové setkání v Idaru-Oberstein  


Místní aktivity:

Veletrh fiktivních firem 
Beseda s ředitelkou OHK Irenou Karpíškovou

Exkurze do místních firem
Výukové materiály zaměřené na mezinárodní obchod

Výstupy:

Brožura projektu

http://bbs-io.de/fileadmin/user_upload/ErasmusGB1-final_XX.pdf