Třetí projektové setkání v Příbrami

Letošní rok naše zahraniční spolupráce opravdu kvete a OA a VOŠ Příbram se těsně před Vánocemi stala dějištěm dalšího setkání v rámci projektu ERASMUS+. V termínu od 12. do 15. 12. 2018 k nám totiž zavítali partneři projektu KA2 s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“. Konkrétně se jednalo o zástupce kraje Birkenfeld, partnerské školy BBS Idar-Oberstein a pracovníky Sdružení průmyslu polodrahokamů a diamantů a Průmyslového svazu šperků a kovových výrobků. Jednalo se již o třetí návštěvu a jejím účelem bylo vyhodnocení dosavadní práce na projektu. Výstupem projektu budou pracovní listy a didaktické materiály zaměřené na mezinárodní obchod, daně a export. Při návštěvě Středočeského kraje němečtí partneři společně se zástupci OA Příbram, krajského úřadu a VISKu vyhodnotili uskutečněné aktivity a naplánovali termín posledního výjezdu do Německa, neboť projektové návštěvy jsou reciproční. Poté se partneři vrhli do víru adventní Prahy.

Další den byla na programu nejprve návštěva firmy SENCO, se kterou OA Příbram spolupracuje dlouhodobě a která již řadu let přijímá české i německé praktikanty. Hlavní činností společnosti je konstrukce a výroba elektrických rozváděčů nízkého napětí jak po stránce elektrické tak mechanické. Více než 90% výrobků je vyváženo do zemí Evropské unie a Švýcarska a právě z toho důvodu byla exkurze v této firmě zajímavým podnětem pro náš projekt. Rádi bychom touto cestou poděkovali Báře Batelkové za zprostředkování návštěvy a Sylvii Kubalové za perfektní představení společnosti v německém jazyce.

Dále následovala návštěva Muzea vltavínů v Českém Krumlově. Polodrahokamy jsou s městem Idar-Oberstein neodmyslitelně spojeny, neboť se zde v minulosti těžily a poté, co těžba byla z ekonomických důvodů ukončena, se město stalo centrem obchodu s polodrahokamy a každoročně se tu koná mezinárodní veletrh InterGem. Expozice vltavínů byla velmi zajímavá a neméně historie jejich vzniku. Tento tajemný kámen vznikl při dopadu obrovského vesmírného tělesa před 14,5 miliony lety na území dnešního Německa. Dopad vesmírného tělesa způsobil velkou explozi, při které se povrch Země spolu s meteoritem roztavily a kapky této roztavené směsi dopadly na území dnešních jižních Čech a jihozápadní Moravy do vzdálenosti až 450 kilometrů. Celá exkurze byla vzájemnou výměnou zkušeností a přinesla i mnoho nových poznatků z oblasti mineralogie.

S německými partnery jsme se rozloučili, ale ne na dlouho, neboť v dubnu pojedou na poslední projektovou schůzku do Idar-Obersteinu čeští partneři. Při tomto setkání proběhne i závěrečná konference projektu.

Lenka Lexová