Kapka krve

Šest studentů ze 4. B dne 16. 1. 2020 darovalo dobrovolně svoji krev. Pět z nich se navíc zaregistrovalo do seznamu dárců kostní dřeně. Oceňujeme jejich statečnost.