Výměnná praktika Německo

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram úspěšně realizuje výměnná praktika studentů s německou partnerskou školou v Idaru-Oberstein od roku 2010. Naše první krůčky v projektech mobilit byly učiněny v roce 2009, kdy jsme začali intenzivně spolupracovat s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem, Plzeň a Regensburg. Tandem každoročně využívá finanční podpory z evropského programu Leonardo da Vinci (do roku 2013) a z programu Erasmus+, jehož cílem je mimo jiné realizace odborných stáží v zahraničí. Díky Tandemu Regensburg přijímáme pravidelně praktikanty z naší partnerské školy. 

Obchodní akademie Příbram se zapojila do třech projektů TANDEMu s názvem Program podpory odborných praxí, Na praxi k sousedům a Na praxi do Německa, díky nimž jsme vyslali 23 českých studentů do partnerské školy BBSW Idar-Oberstein a recipročně přijmuli  28 německých studentů na praxi v Příbrami. Cílem všech projektů je umožnit účastníkům absolvovat odbornou praxi v sousední zemi a tím získat nové profesní zkušenosti v jiném pracovním prostředí s jeho specifiky a dospět tak k upevnění profesní kvalifikace. Zároveň také poznat kulturu a způsob života v sousední zemi. Zahraniční stáž by měla být pro žáky motivací k dalšímu profesnímu růstu a lepšímu uplatnění na evropském trhu práce.  

Díky Tandemu jsme získali dostatek zkušeností jak realizovat projekt mobilit a tak jsme ve školním roce 2015/2016 sami předložili žádost o grant v rámci Erasmus+ KA1 - mobility v odborném vzdělávání, žádost byla úspěšná a v rámci projektu s názvem "Získávání pracovních zkušenností v Evropě" se nám podařilo vyslat do Německa na doutýdenní praxi celkem 13 studentů. V červenci 2016 jsme tradičně přijali 6 studentů z Německa. Celkově jsme tedy do té doby vyslali do Německa úžasný počet 36 českých studentů a přijali 34  německých studentů

Ve školním roce 2016/2017 se počet německých studentů navýšil na úctihodný počet 52 studentů, něboť další skupinu něměckých praktikantů jsme hostili v říjnu 2016, v dubnu 2017 a červnu 2017. Díky finanční podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti jsme vyslali také dalších 7 českých studentů na praxi do Německa a tím jsme se dostali na počet 43 studentů, kteří za dobu naší dlouholeté spolupráce absolvovali praxi v Německu

Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali projekt Erasmus+ s názvem "Odborná praxe v Německu a Velké Británii" a díky němu se uskutečnily dva běhy stáží v Idaru-Oberstein. V říjnu 2017 vycestovalo 7 studentů, v květnu 2018 vyjelo do Německa na zkušenou 6 studentek. Tím jsme se dostali na úžasné číslo 56 vyslaných studentů. V březnu 2018 jsme hostili 7 německých studentů a tím celkový počet přijatých navýšili na 59, čímž jsme osm let naší spolupráce završili překonáním magické stovky účastníků odborných zahraničních stáží. Ve školním roce 2018/2019 díky projektu „Učíme se praxí v Evropě“ vycestovalo 10 studentů OA a z Idaru-Oberstein k nám zavítalo 14 studentů. A jaká je tedy naše vzájemná bilance po devíti letech výměnných praktik? 66 vyslaných studentů a 73 přijatých. 

A tím nekončíme!!! Opět se nám to podařilo a jsme mezi schválenými projekty ERASMUS+ z výzvy 2019. K získání grantu velkou měrou přispěl i fakt, že jsme držitelé certifikátu kvality v odborném vzdělávání. Máme velkou radost, že i nadále bude mezinárodní spolupráce běžnou součástí výuky na naší škole a díky projektu „Za praxí do Evropy“ bude i v příštím školním roce probíhat čilá výměna praktikantů.


Uskutečněné aktivity:

Září 2019 - Praxe německých studentů v Příbrami

Červen 2019 - Praxe německých studentů v Příbrami

Únor 2019 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Říjen 2018 - praxe německých studentů v Příbrami

Květen 2018 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Březen/duben 2018 - praxe německých studentů v Příbrami

Říjen 2017 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červen 2017 - praxe německých studentů v Příbrami

Duben 2017 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Duben 2017 - praxe německých studentů v Příbrami

Říjen 2016 - praxe německých studentů v Příbrami

Červen 2016 - praxe německých studentů v Příbrami

Duben 2016 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Říjen 2015 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červenec 2015 - praxe německých studentů v Příbrami

Říjen/listopad 2014 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červen 2014 - praxe německých studentů v Příbrami

Červen 2013 - praxe německých studentů v Příbrami

Září 2012 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červen 2012 - praxe německých studentů v Příbrami

Říjen 2011 - praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červen 2011 – praxe německých studentů v Příbrami 

Březen 2011 – praxe českých studentů v Idaru-Oberstein

Červen 2010 - praxe německých studentů v Příbrami


Plánované aktivity:

Praxe českých studentů v Idaru-Oberstein - 9. 2. - 22. 2. 2020

Praxe českých studentů v Idaru-Oberstein - duben 2020

Praxe německých studentů v Příbrami - duben 2020

Projekt byl v letech 2010 - 2013 finančně podpořen grantem v rámci Programu celoživotního učení. Od roku 2014 je podpořen grantem v rámci programu Erasmus+, KA1.