Praxe -Anglie - Londýn

Název projektu: Získávání profesních zkušeností na evropském trhu práce 
Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134096
Termín: 1. 9. 2013 - 7. 8. 2014
Partneři: OA a VOŠ Příbram, Česká republika
                 ADC College, London, Velká Británie

V červnu 2013 jsme se dozvěděli příjemnou zprávu, že Národní agentura pro evropské vzdělávací programy schválila naši žádost o grant, a tak jsme ve školním roce 2013/2014 mohli vyslat úžasný počet 20 studentů na čtrnáctidenní praxi do Anglie. Zahraniční stáž byla financována z evropského programu Leonardo da Vinci. Odborná praxe studentů vyšší odborné školy, obchodní akademie a ekonomického lycea proběhla v únoru a v červnu 2014 ve firmách v hlavním městě Velké Británie, v Londýně. Klíčovým přínosem stáže bylo začlenění studentů do evropského trhu práce, sbírání mezinárodních zkušeností  a motivace k dalšímu jazykovému i profesnímu rozvoji. Na konci stáže obdržel každý student potvrzení o absolvování stáže - mobility - které může připojit ke svému životopisu při hledání budoucího povolání a prokázat tak zkušenost s prací v zahraničí.

Partnerskou institucí na britské straně byla ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink. ADC realizuje od roku 2009 projekty Leonardo da Vinci s českými, slovenskými, německými, španělskými a italskými partnery a jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže.

ADC - informace o partnerské instituci

Termíny jednostlivých běhů:
1. stáž - 2. 2. - 15. 2. 2014
- stáže se účastnilo 10 studentů druhého ročníku VOŠ 
- doprovodná a kontaktní osoba Ing. Lenka Martinková


2. stáž - 25. 5. - 7. 6. 2014
- stáže se zúčastnilo 10 studentů třídy 3. A a 3. B
- doprovodná a kontaktní osoba Mgr. Petr Šlemenda

Výsledky projektu
Deník z praxe, autor Pavla Běhavá
Deník z praxe, autor Vojta Čáp
Dotazníkové šetření ve firmách
Prezetnace - Etiketa
Prezentace - Chování ve Velké Británii
Pracovní list - bezpečnost prácePrezentace projektu v médiích
Studenti Obchodní akademie cestují po Evropě aneb moderní výuka a praxe
Zahraniční praxe: příležitost, která se prostě neodmítá
Leonardo - Londýn poprvé
Obchodní akademie se zapojí do programu Erasmus+
Praktické zkušenosti studenta

Výše grantu: každý student obdržel grant ve výši 1352 Euro na pobytové náklady a 120 Euro na cestovní náklady. Z položky pobytové náklady bylo Obchodní akademií uhrazeno bankovním převodem na účet ADC 1200 Euro za ubytování v hostitelské rodině s polopenzí (zahrnovala britskou snídani a teplou večeři), pojištění do zahraničí a náklady na místní přepravu (studenti z hostitelských rodin do firem dojížděli metrem nebo autobusem). Zbytek peněz z položky pobytové náklady byl studentům před odjezdem na praxi vyplacen v hotovosti v kanceláři školy (152 Euro). Tyto peníze mohli studenti využít jako kapesné a na obědy. V hostitelských rodinách byli studenti ubytováni ve dvojicích či trojicích dle jejich přání. Částka 120E na dopravu byla využita k uhrazení zpáteční letenky. Doprava byla zajištěna doprovodnou osobou. Studenti byli v den příjezdu vyzvednuti hostitelskou rodinou a v den odjezdu dopraveni na nádraží hostitelskou rodinou.

Přijímající firmy
Studenti si sami volí, zda chtějí pracovat v maloobchodě nebo v kanceláři. Pro kancelářské práce je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka. Studenti před odjezdem na praxi vyplní test z anglického jazyka, který jim pomůže rozhodnout se pro firmu, ve které proběhne jejich praxe.

Osobní dotazník