Praxe - Květen 2018 - 2. běh

Již podruhé v tomto školním roce se naše škola v rámci projektu Erasmus+ KA1 zúčastnila pracovní stáže v hlavním městě Spojeného království v Londýně. Po únorové dvoutýdenní praxi deseti studentek Vyšší odborné školy Příbram se tentokrát do Londýna vydalo 16 studentů 3. ročníku obchodní akademie. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou organizací ADC College a podpořen grantem Evropské unie. Vše začalo v neděli 20. května, kdy 10 studentek a 6 studentů odcestovalo do severolondýnské čtvrti Harrow, kde nejprve absolvovali úvodní školení v ADC College a poté byli rozmístěni do různých firem, například realitních kanceláří, účetních firem, knihoven a dalších, kde vykonávali drobné administrativní práce a seznámili se s provozem menších podniků. Cílem celého projektu je rozvoj profesních dovedností, motivace k dalšímu profesnímu růstu, a především zlepšení jazykových dovedností a použití cizího jazyka v praxi.

Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách, kde měli studenti možnost poznat každodenní život a ochutnat britské jídlo. Ve volném čase zbylo dostatek prostoru navštívit hlavní londýnské pamětihodnosti a zažít čilý ruch osmimilionového velkoměsta. Velkým překvapením pro naše studenty bylo zjištění, že Londýn je skutečně multietnickým a multikulturním městem, kde lze potkat národnosti z celého světa. V sobotu 2. června všichni zamířili na letiště a pak už letadlem zase zpátky domů, kam se už po dvou týdnech strávených v cizině všichni moc těšili.

Vedle získání profesních a jazykových zkušeností měl však tento pobyt pro studenty ještě jeden obrovský přínos - ten osobní. Rozšířili si své obzory a zjistili, že svět nekončí za hranicemi České republiky, a mnozí si poprvé v životě vyzkoušeli, jaké to je postarat se sám o sebe v úplně cizím prostředí obklopen lidmi hovořícími cizím jazykem, být samostatný, zodpovědný a spolehlivý. A v tom, myslím, všichni obstáli na velkou jedničku!

Mrg. Markéta Řapková

 

Odborná praxe 2018 – Londýn

Úvodem bych chtěla poděkovat Obchodní akademii a VOŠ Příbram za zprostředkování čtrnáctidenní praxe v Anglii. Jsem opravdu moc ráda za to, že jsem mohla získat řadu nových zkušeností, ať už pracovních nebo jazykových. Dále moje velké DÍKY patří paní učitelce Mgr. Lence Lexové, která musela obětovat několik hodin svého volného času na přípravu podrobných dokumentací o každém zúčastněném v tomto projektu.

Nyní bych Vám chtěla říci pár slov o firmě, ve které jsem po dobu dvou týdnů vykonávala odbornou praxi. Pracovala jsem ve firmě DWHA – Destination Weddings & Honeymoons Abroad Magazine. Jak už sám název napovídá, tato společnost se zabývá přípravou svatebního a líbánkového časopisu. V této firmě jsem pracovala se  spolužákem Tomášem Čajanem a kolegyní Sárou. Kdykoliv jsem potřebovala s něčím pomoci nebo poradit, obrátila jsem se na supervisora, kterým byl pan Parry Cockwell, nebo na jeho zástupce Tonyho. Mojí prací bylo vyhledávat za pomoci internetu podrobné informace o svatebních plánovačích a fotografech v zemích, které mi byly přiděleny. Většinou po mně chtěli název společnosti, adresu, e-mail a telefonní číslo. Párkrát, když pro mne pan Parry Cockwell neměl práci, jsem pomáhala Sáře najít resorty s pěti hvězdičkami, které následně obvolávala.

Po celou dobu praxe jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách, které si pro nás přijeli do ADC College. Bydlela jsem společně s Adél Kopeckou a Vendy Hanáčkovou u paní Nalini a jejího manžela Rameshe Kotecha v malém domečku na Harrow Weald. Nalini pracuje jako knihovnice a pan Ramesh jako noční manager místního obchodu s potravinami. Oba byli vegetariáni, ale snažili se přizpůsobit našemu jídelníčku. Moc se mi na nich líbilo to, že když jsme měli nějaký problém, tak nám ho ochotně pomohli vyřešit.

Závěrem bych chtěla říci, že mě malinko mrzí to, že jsem se nedostala k práci ve svém oboru, ale na druhou stranu jsem to brala jako obrovskou jazykovou zkušenost, a jelikož jsem v Londýně nikdy předtím nebyla, tak i jako prozkoumání nového koutu světa.

Markéta Hrabíková, 3. B

  

Odborná praxe Londýn

Ve dnech 20. května až 2. června roku 2018 jsem se zúčastnila odborné praxe v Londýně. Byla to krásná, nová zkušenost a klidně bych do tohoto projektu šla znovu. Moje firma, ve které jsem pracovala, se jmenovala Maxplorers UK limited, avšak pod tímto názvem jí nikde nenaleznete. Používá totiž dva názvy, ten druhý je Eye Level Learning Center. Tato firma se specializuje na matematiku a angličtinu. Je to vlastně takové doučování pro děti od 4 let do 16 let. Děti do tohoto centra chodí po vyučování v normální škole, píší zde testy a případně jim je vysvětlována nepochopená látka. Hned po příchodu si ze šanonu se svým jménem vezmou tzv. „booklet“ a začnou pracovat, když nějaké látce neporozumí, učitel se jí snaží vysvětlit. Toto centrum je otevřené každý den i o víkendu a může ho navštěvovat úplně každé dítě, bez rozdílu náboženství či národnosti. 

Mojí prací bylo každé ráno hned po příchodu, což bylo kolem půl jedenácté, začít opravovat vyplněné „booklety“ podle knížek s výsledky a na přední stranu psát počet chyb na jednotlivých stránkách. Kolem jedenácté přicházel do práce můj supervisor Ahbay Marwaha, což byl syn ředitele celého centra. Ten mi většinou pomohl přihlásit se do systému, kam jsem zapisovala každému studentovi výsledky jeho testů, aby bylo vidět, zda se zlepšil či zhoršil. Kolem jedné jsem chodila na oběd, moje pauza byla 20 minut a většinou jsem šla s mým supervisorem, který mě učil poznávat indickou kulturu, což bylo často dost zajímavé. Po obědě jsem měla hodinu učení matematiky s malou holčičkou jménem Mia, ze začátku jsem z toho byla velmi nervózní, zda jí zvládnu všechno dobře vysvětlit, ale nakonec jsme vše zvládly a byly z nás dokonce kamarádky. Kolem páté jsem končila v práci a vydávala se na dvacetiminutovou cestu domů. 

V Londýně jsem bydlela s Markét Hrabíkovou a Vendy Hanáčkovou. Naše náhradní rodina se skládala s Rameshe a Nalini Kotecha. Byl to moc milý manželský pár. Jejich dům se nacházel v části Londýna jménem Harrow Weald a byl opravdu maličký. Nalini pracovala jako knihovnice a Ramesh jako noční manager místního obchodu s potravinami. Oba byli vegetariáni, ale i přesto nám vařili maso. Moc se mi u nich líbilo, všude bylo čisto, a když jsme měly jakýkoliv problém, pomohli nám ho vyřešit. 

Celou praxi bych shrnula jako moc dobrou zkušenost a moc jsem si ji užila. Poznala jsem zajímavé lidi, šikovné děti, získala nové zkušenosti, a dokonce jsem dostala i nabídku práce.

Adéla Kopecká, 3.B

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU