Praxe Londýn 2015

Program celoživotního učení, který byl jedním ze vzdělávacích programů EU, v roce 2013 ukončil svou šestiletou existenci. Jeho nástupcem je nový vzdělávací program Evropské unie s názvem Erasmus+. Cílem tohoto programu je podpora spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže v období 2014–2020. Díky tomu, že Národní agentura schválila naši novou projektovou žádost, budeme moci vyslat opět 20 praktikantů do Londýna.

Partnerskou institucí na britské straně bude i letos ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink. ADC realizuje od roku 2009 projekty Leonardo da Vinci s českými, slovenskými, německými, španělskými a italskými partnery a jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže.

Termíny jednotlivých běhů:
1 běh: 1. 2. - 14. 2. 2015
2 běh: 17. 5. - 30. 5. 2015

Výše grantu: každý student obdrží grant ve výši 1414 Euro na pobytové náklady. Z položky pobytové náklady bude Obchodní akademií uhrazeno bankovním převodem na účet ADC 1200 Euro za ubytování v hostitelské rodině s polopenzí (zahrnuje britskou snídani a teplou večeři), pojištění do zahraničí a náklady na místní přepravu (studenti budou z hostitelských rodin do firem dojíždět metrem nebo autobusem). Zbytek peněz z položky pobytové náklady bude studentům před odjezdem na praxi vyplacen v hotovosti v kanceláři školy (214 Euro). Tyto peníze mohou studenti využít jako kapesné a na obědy. V hostitelských rodinách budou studenti ubytováni ve dvojicích či trojicích dle jejich přání. Z položky na dopravu bude uhrazena zpáteční letenky v plné výši. Doprava bude zajištěna doprovodnou osobou pro celou skupinu. Studenti budou v den příjezdu vyzvednuti hostitelskou rodinou a v den odjezdu dopraveni na nádraží hostitelskou rodinou. Transfer na letiště je v ceně ubytování. Studenti mají výše uvedené náklady plně hrazeny z grantu. Projekt získal finanční prostředky od Evropské Unie.

Obdobné projekty realizované v minulých letech: 
Praxe Londýn 2014 
Praxe Německo 2010 - 2014

Projekt získal finanční prostředky od Evropské Unie.