Praxe Londýn 2016

Na poli mezinárodní spolupráce se nám daří dlouhodobě, a jsme velmi rádi, že i v příštím roce budeme moci vyslat opět 20 praktikantů na dvoutýdenní praxi do Londýna v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+.Cílem tohoto programu je podpora spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže v období 2014–2020. 

Partnerskou institucí na britské straně bude i letos ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink. ADC realizuje od roku 2009 projekty Leonardo da Vinci s českými, slovenskými, německými, španělskými a italskými partnery a jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže.

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013003

Název projektu: Získávání pracovních zkušeností v Evropě

Termíny jednotlivých běhů:
1 běh: 7. - 20. 2. 2016
2 běh: 8. - 21. 5. 2016

Výše grantu: každý student obdrží grant, ze kterého budou formou věcného plnění uhrazeny pobytové a cestovní náklady. Z položky pobytové náklady bude Obchodní akademií uhrazeno bankovním převodem na účet ADC za ubytování v hostitelské rodině s polopenzí (zahrnuje britskou snídani a teplou večeři), pojištění do zahraničí a náklady na místní přepravu (studenti budou z hostitelských rodin do firem dojíždět metrem nebo autobusem). Z položky pobytové náklady bude studentům před odjezdem na praxi vyplaceno 100 Euro kapesného v hotovosti v kanceláři školy. V hostitelských rodinách budou studenti ubytováni ve dvojicích či trojicích dle jejich přání. Z položky na dopravu bude uhrazena zpáteční letenky v plné výši. Doprava bude zajištěna doprovodnou osobou pro celou skupinu. Studenti budou v den příjezdu vyzvednuti hostitelskou rodinou a v den odjezdu dopraveni na nádraží hostitelskou rodinou. Transfer na letiště je v ceně ubytování. Studenti mají výše uvedené náklady plně hrazeny z grantu. 

Obdobné projekty realizované v minulých letech: 
Praxe Londýn 2015
Praxe Londýn 2014 
Praxe Německo 2010 - 2014