Erasmus+ - KA1 - Praxe Londýn 2018

Klíčová akce 1 programu Erasmus+ je aktivita určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou. Jedná se o praktickou stáž v podniku.

Ve školním roce 2017/2018 se nám opět podařilo uspět se žádostí o grant, a tak můžeme navázat na předchozí úspěšné projekty a znovu vyslat studenty na odbornou zahraniční stáž. Partnerskou institucí na britské straně byla i tentokrát ADC College, vzdělávací organizace, která se specializuje na další vzdělávání a odborný trénink. ADC realizuje od roku 2009 projekty Leonardo da Vinci s českými, slovenskými, německými, španělskými a italskými partnery a jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže. 

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034685

Název projektu: Odborná praxe v Německu a Velké Británii

Termíny jednotlivých běhů:

1 běh: 18. 2. - 3. 3. 2018

- stáže se zúčastnilo 5 studentek OA a 5 studentek VOŠ, doprovodná osoba Mgr. Simona Luftová

2 běh: 20. 5. - 2. 6. 2018

stáže se zúčastnilo 16 studentů OA a EL, doprovodná osoba Mgr. Markéta Řapková

Projekt využívá ECVET -  Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání, který je jedním z nástrojů rozvoje a kvality odborného vzdělání. Pro účely zahraničních stáží bylo vytvořeno 17 jednotek výsledků učení, které  umožňují přenos a uznání získaných odborných dovedností.

Jednotky výsedků učení

V rámci projektu vzniklo pět krátkých videí:

Praxe v Idaru-Oberstein, říjen 2017

Londýn, únor 2018, část I

Londýn, únor 2018, část II

Praxe v Idaru-Oberstein, květen 2018

Londýn, květen 2018

Prezentace projektu v médích:

Studenti obchodní akademie absolvovali stáž v Německu

Studentská praxe v Londýně

Projekt Erasmus - praxe německých studentů v Příbrami

Erasmus praxe Londýn 2018

Studenti OA na praxi v Německu

Den odborných dovedností na OA Příbram

Twinspace

Projekty realizované v minulých letech: 

Praxe Londýn 2016

Praxe Londýn 2015

Praxe Londýn 2014 

Praxe Německo 2010 - 2014