Erasmus+ - KA1 - Praxe Londýn 2018/2019

Opět se nám to podařilo a jsme mezi schválenými projekty ERASMUS+, klíčová akce 1. Projekt "Učíme se praxí v Evropě" navazuje na dlouholetou spolupráci zapojených organizací - Obchodní akademie Příbram, Berufsbildende Schule Idar-Oberstein a ADC London a jeho realizace přispěje k implementaci internacionalizační strategie školy. Tento projekt zahrnuje tři aktivity - krátkodobé stáže v podnicích, mobility profesního rozvoje pedagogických pracovníků a stáže ErasmusPro. Letošní třeťáci OA a VOŠ se tedy mohou těšit, že příští rok budou mít šanci vyjet na dvoutýdenní odbornou stáž do Německa a Velké Británie, 22 pojede do Londýna, 6 do Idar-Obersteinu. Tříměsíční stáže v Londýně se zúčastní jedna absolventka VOŠ v červnu až září 2018. Poslední aktivita projektu je zaměřena na stínování v partnerských institucích a zúčastní se jí dva učitelé odborných předmětů. K získání grantu velkou měrou přispěl i fakt, že jsme držitelé certifikátu kvality v odborném vzdělávání. Máme velkou radost, že i nadále bude mezinárodní spolupráce běžnou součástí výuky na naší škole.

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047126

Název projektu: "Učíme se praxí v Evropě"

Termíny jednotlivých běhů:

Dlouhodobá stáž ErasmusPro 24. 6. - 25. 9. 2018

Dvoutýdení stáže:

1 běh: 3. 3. - 16. 3. 2019

- stáže se zúčastnilo 11 studentů VOŠ a OA, doprovodná osoba Ing. Alena Jirochová

2 běh: 12. 5. - 25. 5. 2019

stáže se zúčastnilo 15 studentů OA a EL, doprovodná osoba Ing. Eliška Váňová ml.

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Projekt využívá ECVET -  Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání, který je jedním z nástrojů rozvoje a kvality odborného vzdělání. Pro účely zahraničních stáží bylo vytvořeno 17 jednotek výsledků učení, které  umožňují přenos a uznání získaných odborných dovedností.

Jednotky výsledků učení

V rámci projektu byla vytvořena následující videa:

Praxe Londýn, únor 2019

Praxe Idar-Oberstein, únor 2019

Praxe Londýn, květen 2019

Projekty realizované v minulých letech: 

Praxe Londýn 2018

Praxe Londýn 2016

Praxe Londýn 2015

Praxe Londýn 2014 

Praxe Německo 2010 - 2014