Erasmus+ - KA1 - Praxe Londýn 2019/2020

Internacionalizace výuky na naší škole pokračuje úspěšně dále, neboť i ve školním roce 2019/2020 budeme ve spolupráci ADC London realizovat projekt mobilit v odborném vzdělávání s názvem "DO Evropy za praxí". Tento projekt zahrnuje opět tři aktivity - krátkodobé stáže ve firmách, mobility profesního rozvoje pedagogických pracovníků a stáž ErasmusPro. Letošní třeťáci OA a VOŠ se tedy mohou těšit, že příští rok budou mít šanci vyjet na dvoutýdenní odbornou stáž do Německa a Velké Británie, 22 pojede do Londýna, 12 do Idar-Obersteinu. Tříměsíční stáže v Londýně se zúčastní jeden student VOŠ v červnu až září 2020. Poslední aktivita projektu je zaměřena na stínování v partnerských institucích a zúčastní se jí dva učitelé odborných předmětů. K získání grantu velkou měrou přispěl i fakt, že jsme držitelé certifikátu kvality v odborném vzdělávání. Máme velkou radost, spolupráce s našimi zahraničními partnery bude úspěšně pokračovat a na zkušenou do světa vyšleme další studenty i učitele.

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060557

Název projektu: "Do Evropy za praxí"

Termíny jednotlivých běhů:

Dlouhodobá stáž ErasmusPro červen - září 2020

Dvoutýdení stáže:

1 běh: 9. - 22. 2 2020

- stáže se zúčastní 11 studentů VOŠ a OA, doprovodná osoba bude upřesněna

2 běh:  17. - 29. 5. 2019

stáže se zúčastní 15 studentů VOŠ a OA, doprovodná osoba bude upřesněna

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků - stínování v partnerských institucích

Projekt využívá ECVET -  Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání, který je jedním z nástrojů rozvoje a kvality odborného vzdělání. Pro účely zahraničních stáží bylo vytvořeno 20 jednotek výsledků učení, které  umožňují přenos a uznání získaných odborných dovedností. V tomto projektu vznikne nových 5 jednotek.

Jednotky výsledků učení


Projekty realizované v minulých letech: 

Praxe Londýn 2019

Praxe Londýn 2018

Praxe Londýn 2016

Praxe Londýn 2015

Praxe Londýn 2014 

Praxe Německo 2010 - 2014