Praxe - Londýn 2020 - 1. běh

I v letošním roce se nám podařilo získat finanční podporu Evropské komise a realizujeme tak již šestý projekt mobilit v odborném vzdělávání ve spolupráci s ADC London. V pondělí 10. 2. 2020 naši praktikanti zahájili svoji praxi v ADC College, kde měli školení o tom, jak se pohybovat po Londýně, jak se chovat v práci, byly jim předány důležité telefonní kontakty a pak si museli sami najít cestu do firem. Nikdo se neztratil ani první den, ani jindy a všichni si užili dvoutýdenní stáž v londýnských firmách. I přes nepřízeň počasí se studenti v sobotu 22. 2. 2020 v pořádku vrátili domů. Díky projektu ERASMUS+ "Do Evropy za praxí" se do Velké Británie vypravilo 15 studentů třídy 3. B a 3. C, v květnu na druhý běh stáží vycestuje dalších 12 studentů třetích ročníků.  ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU