Stínování v Idar-Obersteinu

V termínu od 10. do 14. února 2020  proběhlo v rámci projektu "Do Evropy za praxí" stínování v partnerské škole BBS Idar-Oberstein, Harald Fissler Schule. Pracovní program pro mě, jako doprovodnou osobu, začal v pondělí 10. února 2020, kdy jsme dopoledne společně s panem M. Pelkem, koordinátorem praxe v Německu, doprovodili žákyně do nasmlouvaných firem a institucí, kde se uskutečnila jejich praxe. Seznámili jsme se s německými praktikanty, upřesnili pracovní podmínky.

Od úterý 11. 2. 2020 do pátku 14. 2. 2020 jsem pravidelně navštěvovala školu BBS, kde jsem se zapojila do vyučování a programu stínování. Zúčastnila jsem se níže uvedených hodin a odnesla si z nich následující poznatky.

Předmět: Ekonomika, téma: volná ruka trhu a sociální systém – žáci (úroveň gymnázia 3. ročník) na základě předložených formulářů s grafem tržního prostředí doplňovali vztahy mezi jednotlivými pojmy a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce pro soukromé firmy, státní firmy a různé státní instituce, respektive možnosti a klady a zápory podnikání jednotlivců.

Předmět: Společenská kultura, téma: sekty – na začátku hodiny proběhlo úvodní seznámení s tématem a brainstorming, příprava na další hodiny, výběr prezentací. Dalším tématem hodiny byla volba povolání. Žáci (úroveň učňovský obor 2. ročník (rok před absolvováním) a 3. ročník (závěrečné zkoušky letos na jaře) diskutovali o možnostech uplatnění v praxi, shromažďovali informace o všech potřebných dokumentech a procedurách, které musí absolvovat při hledání pracovního místa. Někteří až ve škole (protože rodiče se příliš nezapojují do tohoto úsilí) zjišťují, jaké kroky je potřeba podniknout, aby byli úspěšní na pracovním trhu.

Předmět: Účetnictví, téma: účtování na počítači – různé účetní případy. Žáci (2. ročník odborné střední školy, předmět vyučován prvním rokem) jsou vybaveni materiály, které postupně zpracovávají. Software, který využívají koresponduje s reálným, využívaným v praxi firem. Učitelka je vede při rozklíčování jednotlivých účetních případů a žáci pak vzájemně spolupracují na jejich řešení.

Předmět: Marketing, téma: klamavá reklama – žáci se prostřednictvím připravené prezentace seznamují se záludnostmi podpory prodeje u produktů, které ve skutečnosti neodpovídají proklamované kvalitě. Podle indicií se pokoušejí nalézt charakteristické rysy takových podvrhů a společně navrhují, jak si má zákazník na trhu vybírat – co sledovat, jaké informace požadovat -, aby nebyl podveden.

Vzhledem k širokému spektru studijních oborů a také velmi širokému rozptylu nadání a motivace žáků jsou učitelé v nelehké situaci. Hodiny musejí být připraveny pro několik variant postupné práce, aby bylo optimální cestou dosaženo požadovaných vzdělávacích výsledků.

Ing. Lenka Martinková