Stínování v ADC London

V termínu od 10. do 14. února 2020  proběhlo v rámci projektu "Do Evropy za praxí" stínování v partnerské organizaci ADC London, kterého se zúčastnila Ing. Eliška Váňová, níže se nacházejí její poznatky a zážitky:

Pouze osm měsíců uplynulo od mého prvního stínování v ADC College v Londýně a opět jsem měla možnost vycestovat se studenty za stejným účelem do Velké Británie znovu. Ačkoliv jsme letěli devět dní po přijetí Brexitu, všichni studenti přijeli na letiště s nadšením a s jen malými obavami z velkého, neznámého města. Během letu nás trochu zdržel hurikán Sabine, ale pilot byl zkušený, a tak jsme s menším zpožděním přistáli všichni v pořádku na letišti Stansted. Odtamtud jsme byli dopraveni na místo setkání s rodinami, které se staly na příštích čtrnáct (v mém případě na sedm) dní naším domovem.

Následující den, v pondělí 10. února, jsme se studenty prošli školením v již zmíněné ADC College, která s (nejen) naší školou spolupracuje již několik let na projektech v rámci Erasmus+. Ve zkratce se jedná o projekt, kdy studenti třetích ročníků stráví deset pracovních dní ve společnostech, kde si vyzkouší práci, dozví se více o chodu britských společností, o jejich kultuře, zvyklostech a mohou tak vše srovnat s českými společnostmi. Na starosti nás měla slečna Adriana Šibalová, která studentům vysvětlila možnosti dopravy po Londýně, způsoby komunikace ve společnostech, předala důležité kontakty pro případ nouze a studenti mohli vyrazit na cestu do své nové práce, kde již následující den započalo jejich malé dobrodružství.

Mým úkolem bylo stínovat společně se slečnou Šibalovou v ADC College. Jelikož roste zájem škol o tento druh projektů, měla slečna Šibalová hodně práce, a tak jsem byla ráda, že jsem mohla přiložit ruku k dílu a trochu pomoci. Bylo mi svěřeno aktualizování databáze o nové informace týkající se komunikace se školami, podrobností o již probíhajících projektech, tvorba nových databází apod. Slečna Šibalová se tak mohla plně soustředit na komunikaci se školami, které měly na projekty do Londýna teprve dorazit, domlouvala detaily a shromažďovala veškerou potřebnou dokumentaci.

Práce s databází mi zabrala celé tři dny – poslední den, tedy pátek, jsem měla naplánované monitorovací návštěvy ve třech společnostech. Nahlédla jsem tak do pracovního prostředí a chodu britských společností, což bylo z mého pohledu velmi zajímavé. Studentky mi sdělily, co měly zrovna ten den za úkol a co je čeká následující dny. Společnosti většinou využily vzdělání ekonomického směru, a tak studentky zpracovávaly tabulky plánovaných akcí (např. v cestovní kanceláři), vytvářely seznam a aktualizovaly reality v makléřské společnosti – jedna studentka měla dokonce možnost účastnit se hledání vhodné nemovitosti k pronájmu pro zákazníka mimo kancelářské prostory, což shledala velmi přínosným.

Program celého týdne byl velmi bohatý, díky stínování v ADC College jsem si mohla procvičit angličtinu s rodilými mluvčími, což jistě ocenili i naši studenti při komunikaci na praxi ve společnostech. Monitorovací návštěvy mi navíc poskytly informace o společnostech jiné země, které jistě využiji v hodinách výuky ekonomiky. Přátelská atmosféra a ochota všech zaměstnanců ADC College byla třešničkou na dortu. Londýn jsem opouštěla s krásnými vzpomínkami, zajímavými poznatky a vědomím, že projekty Erasmus + mají opravdu smysl.