Měsíc filmu na školách

Měsíc filmu na školách, projekt Jednoho světa na školách, proběhl na OA v pátek 8. 11. 2019. Zúčastnila se ho třída 2. B, které v rámci hodiny dějepisu paní učitelka Olga Straková promítla film Karla Strachoty 1989, poté žáci besedovali s panem Fousem o emigraci.