Programy primární prevence

Od února do června probíhají a budou probíhat programy primární prevence pro žáky 1. až 4. ročníku naší školy. Žáci prvních ročníků se dozvědí o užívání drog a proberou trestně právní odpovědnost, žáci druhého ročníku řešili sex a partnerské vztahy, žáci třetího ročníku se dozvěděli mnoho zajímavých informací o rizikovém chování v dopravě a také o kriminalitě, vandalismu, drogách, recidivě a přijetí odpovědnosti za své činy a žáci čtvrtého ročníku hovořili o začátku pracovního života - stresu, syndromu vyhoření, zodpovědnosti a o tom, co budou dělat po střední škole. Takže celkově opravdu hodně zajímavých a prospěšných informací pro všechny.