Preventivní program pro čtvrté ročníky

Dne 21. 11. 2019 se studenti 4. ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem Co potom? Jak z názvu vyplývá, lektorky programu je seznamovaly s tím, co je zřejmě čeká po maturitě, a radily, jak nejlépe s nejbližší budoucností naložit, aby se vyvarovali zklamání a na život se zodpovědně připravili.