Comenius Regio - 2. přijetí německých partnerů

Termín: 5. - 8. 6. 2013

Program: seznámení se s historicky významnými památkami příbramského regionu, reflexe našich společných dějin, exkurze na hrad Zvíkov a zámek Orlík, práce na projektu v partnerské základní škole, stanovení společných projektových úkolů - výroba pracovních listů, zpracování jednotlivých etap cyklostezky, příprava webových stránek, návštěva Hornického muzea Příbram

    

Další setkání s německými partnery proběhlo u nás a vybrali jsme tentokrát něco z bohaté české historie a krás místní krajiny. Zvolili jsme návštěvu dvou významných kulturních památek na řece Vltavě – hradu Zvíkov (nachází se nad soutokem řek Otavy a Vltavy) a zámku Orlík. Přestože o týden dříve zasáhly naši zemi rozsáhlé povodně, které se nevyhnuly ani Vltavě, podařilo se nám cestu mezi oběma památkami absolvovat na lodi. Mohli jsme tím pádem nejen obdivovat stavitelské umění našich předků a jejich důvtip při výběru nejvhodnějšího a nejstrategičtějšího umístění panských sídel, ale také krásnou krajinu lemující tento úsek Orlické přehrady.

Následující den jsme se vydali na příjemnou vyjížďku na kole směr Příbram – Rožmitál pod Třemšínem. Kvůli povodním jsme museli improvizovat, protože velké části původně plánované trasy byly kvůli vodě poškozené nebo nepřístupné. Vybrali jsme mezi místními cyklisty oblíbenou trasu po okraji Vojenského újezdu Brdy z Lázu do Nepomuka a dále na Rožmitál, kde se před vámi rozprostře nádherná kopcovitá krajina hlubokých lesů a rozkvetlých luk. Počasí nám přálo, a proto máme z této projížďky mnoho pozitivních dojmů a příjemných vzpomínek.

Markéta Čeřovská

    

Projekt Comenius Regio - partnerství pokračuje

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU