Comenius Regio - 4. výjezd do Německa

Termín: 14. - 18. 6. 2014

Program: účast na zážitkovém dni podél řeky Nahe, oficiální zahájení za přítomnosti místních politiků, návštěva skanzenu v Bad Sobernheimu, exkuzre do historického dolu mědi ve Fischbachu, účast na závěrečné konferenci dalšího projektu Regio v Birkenfeldu, závěrečná konference v Trieru, přivítání prezidentkou ADD paní Barzen a vedoucím odborného školství panem Süsmannem, prezentace výsledků projektu, evaluace projektu na obou stranách, předání zkušeností, diskuze o perspektivách do budoucnosti a možnostech další spolupráce

Účastníci:
Mrg. Iva Čápová, Mgr. Markéta Čeřovská, Mgr. Olga Straková, Mgr. Vladimíra Klasnová, Mgr. Soňa Karnetová, RNDr. Marcela Blažková (OA), Mgr. Jiří Holý (VISK), Mgr. Ingrid Vavřinková (KÚ)
Poslední výjezd do Německa – projekt Comenius Regio Praha Trier

Po dvou letech pracovního úsilí, společného setkávání a výměny zkušeností dospěl projekt Comenius Regio Praha Trier ke svému konci, a tak se ve dnech 14. – 18. 6. 2014 uskutečnil poslední výjezd do Německa, kterého se zúčastnili učitelé OA a VOŠ Příbram, představitelé Středočeského kraje a VISKu.

Bylo se na co těšit, protože nás čekal opravdu nabitý program. Po příjezdu na místo jsme zažili milé překvapení – symbolický přípitek na nejvyšším vrcholu tohoto kraje, odkud byl nezapomenutelný výhled. Druhý den jsme se zúčastnili slavnostního otevření další části cyklostezky podél řeky Nahe za přítomnosti místních politiků i královny krásy, bez které
se tady žádná akce neobejde. Dopoledne jsme navštívili ještě skanzen v Bad Sobernheimu, kam byly svezeny všechny staré domky a na místě opět poskládány dohromady. Zároveň tu probíhala výstava starých modelů zemědělských strojů, kupodivu doposud funkčních a vyleštěných do nejvyššího lesku. Bylo se zkrátka na co dívat! Odpoledne jsme měli možnost si projít zážitkovou trasu bosýma nohama. Věc, která byla v dřívějších dobách naprosto normální a dnes za ní jezdíme desítky kilometrů, abychom zkusili, jak na naše chodidla působí různé povrchy materiálů. Mnohdy to nebylo nic příjemného, a tak jsme si ověřili, jak je dnešní člověk zhýčkaný a pohodlný!

V pondělí dopoledne jsme navštívili důl mědi ve Fischbachu, při obědě jsme si opět prohlédli historické městečko Herrstein a odpoledne vyrazili na zámek v Birkenfeldu. Nešlo však o prohlídku zámku, ale sem jsme byli pozváni na závěrečnou konferenci projektu Comenius Regio s tématem „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“. Přijali jsme pozvání zemského rady Dr. Matthiase Schneidera, který konferenci také zahájil. Po přátelských zdravicích došlo na evaluaci výsledků projektu na obou stranách, předání zkušeností a diskuzi o perspektivách do budoucnosti a možnostech další spolupráce. Závěrečné pohoštění bylo tradiční a skvělé.

V úterý se konala konference projektu Comenius Regio Praha Trier, jehož cílem bylo vytvoření cyklostezky spojující dvě velká historická města, tedy Prahu a Trier. Německými partnery projektu jsou ADD Trier, Střední odborná škola ekonomická Idar-Oberstein, Cyklistický klub Blitz, Turistická organizace Naheland. A právě v budově ADD Trier se konference konala. Po srdečném přijetí prezidentkou ADD jsme si vyslechli zajímavou přednášku o propojení našich regionů přes Jana Lucemburského a Karla IV. Opět následovalo hodnocení výsledků dvouleté práce. Na závěr nás čekal velmi neobvyklý oběd ve stylu starořímské kuchyně vonící medem, vínem, anýzem a bobkovým listem.

Celý projekt tímto setkáním skončil, cyklostezka Praha – Trier je hotova! Doufejme, že neskončí započatá spolupráce a navázaná přátelství!

Iva Čápová

  

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU