Comenius Regio - 1. návštěva německých partnerů


Termín:
30. 10. - 3. 11. 2012

Program: návštěva Krajského úřadu v Praze, prohlídka historických památek hlavního města Prahy, práce na projektu, návštěva památek v Příbrami


    


Podle informací Národní agentury pro evropské programy (NAEP) bylo letos podáno 14 žádostí o grant v programu Comenius Regio. Z toho bylo schváleno 9 projektů.
Náš projekt Comenius Regio se zabývá tvorbou naučné cyklostezky Praha - Trevír. V termínu od 30. 10. do 3. 11. 2012 proběhlo první projektové setkání v Příbrami, v rámci kterého, mimo jiné, partneři navštívili Středočeský kraj a ředitelka OA RNDr. Marcela Blažková představila projektové cíle hejtmance Středočeského kraje Zuzaně Moravčíkové. Odpoledne jsme našim partnerům ukázali krásy našeho hlavního města. Během pátečního dopoledne navštívili partneři Obchodní akademii Příbram, kde všichni společně pracovali na projektových úkolech. Při pracovní schůzce jsme si stanovili cíle, které budou jednotliví partneři plnit do příštího setkání.

Lenka Lexová

     
     

Článek: Zástupci zpřáteleného regionu Porýní-Falc na návštěvě v kraji

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU