Comenius Regio - 1. výjezd do Německa


Termín: 10. - 13. 10. 2012

Program: seznámení s jednotlivými partnery, návštěva krajského úřadu v Trevíru, návštěva partnerské školy v Idaru Oberstein, seznámení se se systémem školství v Německu,  duální systém vzdělávání a jeho výhody s ohledem na profesní
uplatnění studentů, upřesnění pracovního plánu

Účastníci: RNDr. Marcela Blažková, Mgr. Markéta Čeřovská, Mgr. Vladimíra Klasnová, Ing. Alena Jirochová (OA), Mrg. Blanka Troníčková (KÚ), Mgr. Jiří Holý (VISK)

   

Nový projekt ve Středočeském kraji

Obchodní akademie Příbram se stala úspěšným žadatelem o grant EU a od srpna 2012 je zapojena do programu Comenius Regio. Společně s německými partnery ze spolkové země Porýní-Pfalc, ve které se nachází partnerské město Idar-Oberstein, budeme v příštích dvou letech pracovat na projektu s názvem: Spojujeme Evropu - Trevír - Praha, historická cyklostezka jako interaktivní vzdělávací koncept. Cílem projektu je vytvořit cyklostezku spojující Prahu a Trevír a zpracovat ji jako koncept moderní výuky. Během realizace projektu bude docházet k pravidelným návštěvám a výměně zkušeností s našimi německými partnery, kterými jsou střední odborná škola Idar-Oberstein, ADD Trevír, cyklo-klub Blitz a cestovní organizace Naheland. Během prvního setkání v Německu v termínu od 10. do 13. 10. 2012 jsme úspěšně zahájili projektovou spolupráci. Při návštěvě Trevíru – nejstaršího města Německa – jsme byli přijati na krajském úřadě. Dále jsme se seznámili s činností dobrovolníků v přírodní rezervaci Kepmfeld, ve které mají svůj domov divoká zvířata z celého světa. Jako symbol naší spolupráce jsme zasadili strom a věříme, že bude růst a kvést tak jako naše vzájemné vztahy s partnerským regionem.

Lenka Lexová, OA a VOŠ Příbram

   

Článek:  Vertreter der Comenius-Regio-Projekte zwischen Rheinland-Pfalz und Mittelböhmen treffen sich in der ADD

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU