Comenius Regio - 3. výjezd do Německa


Termín: 26. - 30. 10. 2013

Program:
návštěva regionu Nahe, plavba lodí po řece, exkurze do vinařství, návštěva turistického veletrhu v Idaru-Oberstein, diskuse o místním rozvoji a budování národního parku, seznámení se s turistickými možnostmi spolkové země Porýní-Pfalz, návštěva Trevíru, návštěva koncentračního tábora Hinzert, diskuse o společné historii, historicko-zeměpisný aspekt ve výuce, evaluace setkání

Účastníci:
Mrg. Iva Čápová, Mgr. Markéta Čeřovská, Mgr. Olga Straková, Mgr. Ondřej Buralt, Mgr. Soňa Karnetová (OA), Mgr. Lenka Konrádová (VISK), Mgr. Blanka Troníčková (KÚ)

    

   

Comenius-Regio hned dvakrát

„Přátelství je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.“

Spolupráce mezi školami v partnerském městě Idar-Oberstein a Příbrami začala již v roce 2006. Proto se dá bez nadsázky říct, že pokročila do vyššího stupně a stala se vskutku přátelskou. První setkání bylo opravdu náhodné, ale teď se zdá, že už se opravdu potřebujeme. Za těch sedm let bylo uskutečněno velké množství projektů a setkání.

Poslední z nich se uskutečnilo ve dnech 26. 10. až 30. 10. 2013 ve městě Idar-Oberstein. Ubytovali jsme se v útulném penzionu v městečku Allenbach. Program byl opravdu pestrý. První den jsme vyrazili na celodenní výlet lodí po řece Moselle. Počasí zprvu sice moc nepřálo, ale pak se přece jen sluníčko prodralo skrz mraky a dopřálo nám nebývalou podívanou po strmých svazích, kde se na neuvěřitelném terénu rozkládají vinice. Marně jsme přemýšleli, jak se na nich dá pracovat. Podle našeho mínění je to prostor tak leda pro kamzíky. O opaku nás přesvědčil majitel vinařství, který nám s lehkou dávkou humoru sdělil základní informace o pěstování vína ve zdejší oblasti a dopřál nám ochutnávku šesti vzorků mosellského vína vlastní výroby – od suchého přes polosuché až ke sladkému. Každý z nás si našel to oblíbené a to si také mohl na závěr prohlídky koupit.

Druhý den jsme se zúčastnili regionálního veletrhu cestovního ruchu, kde místní firmy prezentovaly svoji nabídku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o zdejších řemeslech, lázních a samozřejmě i o víně. Odpoledne jsme si prohlédli hornické muzeum, vlastně důl, kde se už netěží, ale ještě v minulém století se tu nacházelo velké množství polodrahokamů, které jsou v Idaru-Oberstein vidět na každém kroku. I oblast hornictví je tou, která oba regiony sbližuje.

Třetí den byla na programu prohlídka Trieru, nejstaršího a nejzápadnějšího německého města. Je vskutku skvostné. Podle mapy jsme putovali po historických památkách – brána Porta Niegro, antické lázně, amfiteátr, kde jsme si živě představili gladiátorské zápasy, most legií, katedrálu, mnoho kostelů i náměstí s historickými domy, jako např dům tří králů, který měl původně vstupní dveře v prvním patře, aby obyvatelé domu byli v bezpečí, teprve v novověku byly zbudovány i dveře v přízemí. Na závěr tohoto hektického dne jsme ještě stihli navštívit málo známý malý koncentrační tábor Hinzert, kde byli vězněni především političtí vězni a zahynulo jich tu přes tři sta.

Pak už následovalo loučení, balení a cesta domů. Loučení to však nebylo na dlouho, protože naši němečtí přátelé odjížděli s námi do Čech, aby uskutečnili další pracovní setkání u nás.

Iva Čápová

   

Comenius v barvách podzimu

Objímání, polibky, srdečné stisky rukou… S účastníky podzimního setkání v Idar-Obersteinu v rámci projektu Comenius regio jsme se loučili už jako s opravdovými přáteli. Tentokrát pro nás připravili opět velmi zajímavý program, který obohatil vlastní práci na projektu.

V neděli 27. října od rána pršelo. V okamžiku, kdy jsme nastoupili na loď na řece Mosele, se však počasí umoudřilo, občas vykouklo i sluníčko a poskytlo nám úžasné pohledy na malé, podzimně zbarvené vinice po obou březích řeky. Fotoaparáty cvakaly a my po celou dobu plavby přemýšleli, kolik pracovitosti a nadšení musí mít lidé dobývající hrozny slavného moselského vína z vinic v příkrých, kamenitých, na pohled nepřístupných kopcích. Návštěva jednoho z místních vinařských podniků nám tuto domněnku potvrdila.           

V pondělí jsme panem starostou byli pozváni na veletrh cestovního ruchu, kde jsme se seznámili se všemi aktivitami, výrobky a pamětihodnostmi, které nabízí místní region  Rheinland-Pfalz  turistům. Myslím, že co se týče možností propagace, máme se od našich sousedů ještě co učit. Večer se nad námi nebe opět slitovalo a umožnilo nám absolvovat noční prohlídku městečka Herrstein. „Vyzbrojeni“ hořícími loučemi jsme mohli obdivovat tradiční hrázděnou architekturu, původní kovářskou dílnu i středověké věže v tajemné noční atmosféře pod hvězdami.                                                                                                       

Trier, Trevír. Nejstarší německé město s římskými kořeny, sídlo trevírských arcibiskupů, jehož status potvrdil roku 1364 císař Karel IV., výchozí místo naší připravované cyklostezky v projektu Comenius – regio. Ohromil nás bránou Porta Nigra ze 4. století, ruinami římských lázní a amfiteátru, mohutnou románsko-gotickou katedrálou. Právem jsou tyto památky součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Poslední, i když trochu smutnou připomínkou historie pak byla návštěva koncentračního tábora Hinzert. Dnes je zde velmi citlivě vybudovaný památník, který připomíná osudy politických vězňů z okupovaných území v době 2. světové války.

Ale nejen pečlivě připravený program byl pro nás obohacením. Podstatné v rámci tohoto projektu je odbourávání jazykových bariér a setkávání se s lidmi, kteří pro nás dříve byli jen partneři nebo zástupci různých úřadů a škol (školy BBSW v Idar-Obersteinu, Středočeského kraje, VISKU, Obchodní akademie v Příbrami a ZŠ Příbram) a dnes už je můžeme nazývat dobrými přáteli.

Olga Straková

       

Článek: Ze spolupráce mezi školami vzniklo přátelství

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU