Projekt Comenius Regio

Název projektu:
Verknüpfung von Bildungs- und Beschäftigungssystem“ - Sozioökonomischer Wandel als Lerninhalt und Chance für die regionale Integration
Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání - sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci  

Číslo projektu: COM-REG-2012-010  

Období: 2012 - 2014

Partneři ČR: Město Příbram, OA a VOŠ Příbram, Základní škola, Příbram VII, 28 října 1, Okresní hospodářská komora Příbram

Partneři Německo: Krajský úřad Birkenfeld, Střední odborná škola ekonomická Idar-Oberstein, Svaz průmyslu drahokamů a diamantů Idar-Oberstein , Svaz průmyslu šperků a výrobků z kovů Idar-Oberstein

Popis projektu:

Projekt Comenius Regio je jedním z programů celoživotního učení, který finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání. Cílem našeho projektu je zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol, dále zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku. Hlavními výstupy projektu bude sestavení portfolia vzdělávací nabídky středních škol Příbramska a vytvoření praktikantské burzy. Ta bude reflektovat možnosti vykonávání odborné praxe ve firmách příbramského regionu a současně poskytne školám zpětnou vazbu o tom, jaké znalosti a dovednosti by měli mít jejich absolventi. Díky navázání intenzivní spolupráce mezi základním a středním školstvím bude žákům základních škol usnadněn výběr povolání. Tato spolupráce bude probíhat nejen na úrovni místní, ale i na úrovni mezinárodní a veškeré inovace a výsledky projektu budou poskytnuty všem partnerům. Během dvouletého cyklu projektu bude uskutečněno několik výjezdů do Německa, konkrétně do spolkové republiky Rheinland-Pfalz, ve které se nachází naše partnerské instituce.

Mezinárodní aktivity:
Výjezd do Německa - 10. - 13. 10. 2012
Přijetí německé delegace - 30. 10. - 3. 11. 2012
Přijetí německé delegace - 5. - 8. 6. 2013
Výjezd do Německa - 14. - 17. 6. 2013
Výjezd do Německa - veletrh Intergem - 3. - 6. 10. 2013
Výjezd do Německa - 26. - 30. 10. 2013
Přijetí německé delegace - 30. 10. - 2. 11. 2013
Výjezd do Německa - 14. 6. - 18. 6. 2014 
Závěrečná konference 25. 6. 2014


Místní aktivity a výsledky projektu:
Dotazníkové šetření
Analýza zaměstnanosti v příbramském regionu
Pracovní listy
Praktikantská burza 
Workshop "Finanční gramotnost" 
Portfolio středních škol PPS          PDF Verze 
Brožura projektu


Článek: Další žádost o dotaci podána