Jazykový pobyt v Německu                                                                            

Německá „Výzva“

Výzva č. 56 – v letošním školním roce snad nejčastěji skloňovaná slova téměř na všech školách. Aby také ne, když ministerstvo školství umožnilo mnoha školám vycestovat na jazykově-vzdělávací pobyty do německy a anglicky mluvících zemí a nakoupit beletrii
a naplnit tak školní knihovničky a doplnit do nich díla doporučovaná ke složení maturitní zkoušky. Šťastné rozhodnutí.

A protože i naše škola měla to štěstí a zapojila se do tohoto projektu, tak už se u nás vesele půjčují krásné knihy, studenti 2. ročníku si užili pobyt ve Velké Británii a nyní se vrátila jedna skupina z německého města Idar-Oberstein. A druhá skupina si pobyt zde právě vychutnává.

Jazykový kurz se uskutečnil v partnerské škole Berufsbildende Schule Wirtschaft Idar-Oberstein v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Jazykového kurzu se účastnilo 20 žáků. Při výuce asistovali i rodilí mluvčí - žáci z partnerské školy, kteří se účastnili i volnočasových aktivit. Během výuky byli žáci seznámeni se systémem vzdělávání v Německu a se systémem duálního vzdělávání na odborných školách, porovnávali výuku v České republice a SRN. Dále si studenti procvičovali slovní zásobu na téma osobní údaje, volný čas, škola
a vzdělávání, orientace ve městě, jídlo a pití. Při gramaticky zaměřených hodinách bylo procvičováno časování silných a slabých sloves, skloňování podstatných jmen a přídavných jmen po členu určitém i neurčitém. Po výuce následovaly individuální konzultace v případě nepochopení nebo potřeby dalšího vysvětlení. Studenti hodnotili kurz pozitivně, aktivně se zapojovali do výuky a podařilo se jim odstranit strach z komunikace v cizím jazyce.

Žáci během pobytu navštívili centrum města Idar-Obestein, muzeum polodrahokamů, historický důl na těžbu mědi Fischbach. Mohli tak porovnat hornictví doma a v zahraničí, protože Příbram je také historickým hornickým městem. Dále navštívili přírodní rezervaci Kempfeld, kde byli informováni o environmentálních opatřeních v partnerském regionu
a prohlédli si chráněná zvířata z celého světa, dozvěděli se podrobnosti o fauně a flóře
v regionu Hunsrück. Při návštěvě Trevíru se studenti seznámili s historickým propojením České republiky a Německa díky rodu Lucemburků. Při prohlídce historického centra studenti porovnávali architektonické styly – gotika, baroko, renesance, antika. Při návštěvě lázeňského města Bad Kreuznach se studenti seznámili s historií vinařství a lázeňství. Během exkurze do Bingen se studenti poučili o geografii Porýní, zemědělství a průmyslu zdejšího regionu, při výstupu na Niederwalddenkmal byli seznámeni s historií francouzsko-německých vztahů
v 19. a 20. století. Navštívené lokality se nachází ve spolkové zemi Porýní-Falc, která je spřáteleným regionem Středočeského kraje. Mezi těmito regiony dochází dlouhodobě
k výměně žáků i pedagogických pracovníků v rámci tzv. Čtyřsítě. Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné prohloubit přátelské vztahy partnerských škol.

Celý pobyt se náramně vydařil. Počasí přálo, všechny cíle byly naplněny, studenti pilně pracovali, mluvili, seznamovali se, ale i nakupovali, a tak se vraceli domů unaveni, ale spokojeni. Vyjadřovali přání se sem ještě někdy vrátit nebo se zúčastnit nějakého podobného projektu, protože v praxi získávají nové poznatky, zkušenosti, vědomosti a navazují cenné, mnohdy i letité kontakty a přátelské vztahy. A to je důležitější než teorie ve škole. Tak snad někdy příště!

Iva Čápová

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Německu se uskutečnil od 18. do 24. 10. 2015. Město Idar-Oberstein je od Příbrami vzdálené zhruba 600 km, a proto jsem doufala, že cesta bude stát za to. Ubytováni jsme byli v mládežnickém centru Die Jugendherberge, ve kterém jsme přes den skoro vůbec nepobývali. Celodenní výlety nám zajistily nabitý program a mnoho dobrých zážitků. Tento pobyt měl být také vzdělávací a všichni nás strašili, že se 9 hodin za celý týden budeme tvrdě učit němčinu. K našemu štěstí bylo vyučování bráno spíše jako hra a mimo několika nových slovíček a gramatiky jsem si odnesla i zajímavé poznatky týkající se kraje a památek města Idar-Oberstein.

S holkami jsme zjistily, že k dorozumění stačí mít nohy a ruce, protože potom se domluvit jde také. Skamarádili jsme se s nejednou novou osobou a nechtělo se nám loučit jak s Katjou, naší týmovou vedoucí a praktikantkou, která tam s námi byla, tak ani s dětmi, se kterými jsme se seznámily a skamarádily. Lidé k nám byli milí a trpěliví, naše anglicko-česko-německé věty byly mnohdy pomatené, naštěstí jsme se domluvily a při rozchodech vždy našly cestu zpět.

V Německu se mi velmi líbilo, všechno bylo pečlivě zorganizováno a naplánováno tak, abychom se nenudili a užili si pobyt v cizí zemi. Velké díky patří našemu doprovodu, paním učitelkám a Michaelovi Pelkemu za pěkné výklady k památkám a vřelou pohostinnost.

Táňa Moučková 2. A

Ve dnech 18. – 24. 10. 2015 žáci druhého ročníku obchodní akademie navštívili v rámci projektu MŠMT Výzva č. 56 německé město Idar-Oberstein. Druhý den po příjezdu jsme ráno jeli do místní partnerské školy. Tam jsme se po dobu čtyř vyučovacích hodin učili německý jazyk s učitelem Michaelem Pelkem. Po výuce jsme se přesunuli na školní zahradu, kde nám pan profesor připravil místní specialitu Spieȝbraten. Toto jídlo nám velice chutnalo. S plnými žaludky jsme se nasoukali do autobusu, který nás dopravil do nedaleké rezervace. Nacházela se tam divoká chráněná zvířata. Některé jsme dokonce mohli sami nakrmit. Poté jsme ještě vylezli na vyhlídkovou věž a pokochali se výhledem po okolí. Když jsme po náročném výletě opět nastoupili do autobusu, zavezl nás ještě do nákupního centra Globus, kde jsme si mohli nakoupit jak jídlo, tak dárky domů. Po příjezdu na ubytovnu jsme si dali chutnou večeři a věnovali se svému volnému programu. Celý zájezd se moc povedl a určitě bychom uvítali více podobných akcí.

Laura Babjaková, Kristýna Kopáčová, Michaela Říhová, Simona Hanzlíková

Díky projektu MŠMT Výzva č. 56 jsme měli příležitost vypravit se na pobytový týden do Německého města Idar-Oberstein. Nebylo to jediné město, které jsme navštívili. Během celého týdne jsme se podívali například do historického města Herrstein, kde jsme si prohlédli město a zároveň navštívili restauraci a ochutnali něco z místní kuchyně. Další byl Trevír, nejstarší německé město, kde jsme obdivovali a památky. Zajímavé bylo lázeňské město Bad Kreuznach, kde se někteří seznámili s historií města a jiní využili místních termálních lázní k osvěžení těla. A jako poslední byl Bingen, kde jsme měli možnost projet se na lodi a také lanovkou.

Celý týden s námi trávili němečtí praktikanti, kteří byli moc příjemní a obětaví, provedli nás městem a vždy přiložili pomocnou ruku při plnění různých skupinových úkolů. V rámci pobytu jsme se zúčastnili i výuky německého jazyka. Naučili jsme se několika novým slovíčkům, pokusili jsme se dorozumět s německými obyvateli a domů se jistě vracíme se spoustou nových zkušeností a zážitků.

Sandra Polanská, Lucie Nováková, Lucie Königsmarková, Lucie Benová 2. C