Studijní pobyt ve Slovinsku

Studijního pobytu ve Slovinsku se v termínu od 4. 11. do 7. 11. 2019 zúčastnila Mgr. Iva Čápová. Tato stáž byla odměnou za vítězství v Národní ceně kariérového poradenství 2019. Zástupci celkem šesti oceněných organizací se vydali do hlavního města Lublaně, kde navštěvovali různé vzdělávací instituce. Celý pobyt byl po všech směrech velmi přínosný, plný nových poznatků, zkušeností, ale především kontaktů a osobních setkání.

#Euroguidance