Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě je určen školám, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty zahraničních praxí. Cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. OA Příbram byla jednou ze sedmi žadatelů, kteří v září 2017 certifikát získali, 8 žádostí bylo zamítnuto. A tak máme z tohoto úspěchu velkou radost, neboť díky tomuto prestižnímu ocenění můžeme  využívat zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1. 

Projekty zahraničních praxí realizujeme od roku 2010 s německou partnerskou školou v Idaru-Oberstein, se kterou si vzájemně vyměňujeme praktikanty. Od té doby jsme no Německa na praxi vyslali 56 praktikantů a přijali v Příbrami 59 německých studentů. Od roku 2014 spolupracujeme s ADC London, a díky této partnerské organizaci vysíláme studenty na praxi do Velké Británie. Praxi v londýnských firmách doposud absolvovalo 91 studentů naší školy.

Projekty využívají ECVET -  Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání, který je jedním z nástrojů rozvoje a kvality odborného vzdělání. Pro účely zahraničních stáží jsme vytvořili 17 jednotek výsledků učení, které nám umožňují přenos a uznání získaných odborných dovedností.

Vytvořené jednotky výsledků učení

Webové stránky projektů:

Výměnné praxe Německo

Praxe Londýn

Projekty realizované v minulosti:

Učíme se praxí v Evropě, 2018-1-CZ01-KA116-047126

Odborná praxe v Německu a Velké Británii, 2017-1-CZ01-KA102-034685

Získávání pracovních zkušeností v Evropě, 2015-1-CZ01-KA102-013003

Ekonomická praxe v Londýně, 2014-1-CZ01-KA102-000763

Získávání profesních zkušeností na evropském trhu práce, CZ/13/LLP-LdV/IVT/134096

Na praxi do Německa, (Tandem Plzeň 2014)

Na praxi k sousedům, (Tandem Plzeň 2012)

Program podpory odborných praxí,  (Tandem Plzeň 2011)

Všechny projekty byly finančně podpořeny grantem EU.