Umění žít spolu

O víkendu 22. - 24. 11. 2019 se v hotelu Čechie v centru Prahy na Žižkově konala konference s názvem ,,Umění žít spolu", na kterou jsme se vydaly my tři žákyně třídy 2. B a jedna ze 3. B. Smyslem konference bylo lépe poznat svět kolem sebe, aktivovat zájem nás mladých lidí o své okolí a ukázat nám, jak se můžeme chopit iniciativy a změnit prostředí či místo, kde žijeme. Konference byla zaměřená na téma aktivní občanství a participace a pořádal ji Dům zahraniční spolupráce v Praze, který je mimo jiné pověřen administrací programu ERASMUS+. Během celého víkendu jsme měli spoustu motivačních programů a workshopů vedených odborníky. Účastnili jsme se i "živé knihovny”, kde jsme se mohli setkat se zajímavými hosty, kteří s námi sdíleli své zkušenosti. Workshopy byly zaměřené na kritické myšlení, mediální gramotnost, pozorování veřejného prostoru, proběhla také panelová diskuse s mladými aktivisty z komunální politiky. Ubytování, strava a jízdné byly hrazeny z Evropského fondu solidarity. Program celého víkendu jsme si moc užili.
(https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/konference-umeni-zit-spolu-22-24-11-2019-praha/)

Veronika Zdobinská, 2. B